Concept: a mode of transport not listed in Annex VI (b) of the EU Habitats Directive or Annex IV of the Bern Convention / or this question is not relevant for this type of derogation in the habitatsmodesoftransport vocabulary

Concept URI http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/habides/habitatsmodesoftransport/0
Preferred label a mode of transport not listed in Annex VI (b) of the EU Habitats Directive or Annex IV of the Bern Convention / or this question is not relevant for this type of derogation
Definition
Notation 0
Status Valid
Status Modified 08.09.2014
Accepted Date 08.09.2014
Not Accepted Date
Preferred label
  • a mode of transport not listed in Annex VI (b) of the EU Habitats Directive or Annex IV of the Bern Convention / or this question is not relevant for this type of derogation [en]
  • Beförderungsmittel, die nicht in Anhang VI Buchstabe b der FFH-Richtlinie der EU oder Anhang IV des Berner Übereinkommens genannt sind / oder diese Frage ist für diese Art der Abweichung nicht relevant [de]
  • dopravní prostředky, které nejsou uvedeny v příloze VI písm. b) směrnice o stanovištích nebo v příloze IV Bernské úmluvy / nebo otázka není pro tento typ odchylky relevantní [cs]