Concept: a selective mean, arrangement or method not listed in Annex IV (a) of the EU Birds Directive or Appendix IV of the Bern Convention / or this question is not relevant for this type of derogation in the birdsmethods vocabulary

Concept URI http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/habides/birdsmethods/0
Preferred label a selective mean, arrangement or method not listed in Annex IV (a) of the EU Birds Directive or Appendix IV of the Bern Convention / or this question is not relevant for this type of derogation
Definition
Notation 0
Status Valid
Status Modified 08.09.2014
Accepted Date 08.09.2014
Not Accepted Date
Preferred label
  • a selective mean, arrangement or method not listed in Annex IV (a) of the EU Birds Directive or Appendix IV of the Bern Convention / or this question is not relevant for this type of derogation [en]
  • Selektive Mittel, Einrichtungen oder Methoden, die nicht in Anhang IV Buchstabe a der Vogelschutzrichtlinie der EU oder Anhang IV des Berner Übereinkommens genannt sind / oder diese Frage ist für diese Art von Abweichung nicht relevant. [de]
  • výběrové prostředky, způsoby nebo metody, které nejsou uvedeny v příloze IV písm. a) směrnice o ochraně ptáků nebo v příloze IV Bernské úmluvy / nebo otázka není pro tento typ odchylky relevantní [cs]