Concept: deliberate destruction of, or damage to, their nests or eggs or removal of their nests / or deliberate destruction of resting sites in the birdsmainactivities vocabulary

Concept URI http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/habides/birdsmainactivities/4
Preferred label deliberate destruction of, or damage to, their nests or eggs or removal of their nests / or deliberate destruction of resting sites
Definition
Notation 4
Status Valid
Status Modified 08.09.2014
Accepted Date 08.09.2014
Not Accepted Date
Preferred label
  • Absichtliche Zerstörung oder Beschädigung von Nestern oder Eiern und Entfernung von Nestern / oder absichtliche Zerstörung der Rastplätze [de]
  • deliberate destruction of, or damage to, their nests or eggs or removal of their nests / or deliberate destruction of resting sites [en]
  • úmyslné ničení nebo poškozování jejich hnízd nebo vajíček nebo odstraňování hnízd / nebo úmyslné ničení míst odpočinku [cs]