Concept: Jadranska Hrvatska in the nuts vocabulary